Wat is OFF ON precies?

OFF ON is een initiatief van de FOD Economie, het Crisiscentrum en Elia. Met de steun van de energiesector brengen zij het dreigende energietekort deze winter onder de aandacht. Het doel is iedereen aan te moedigen om duurzamer en verantwoordelijker elektriciteit te verbruiken, vooral in de winterperiode tussen 17 en 20 uur. Tijdens die uren is het elektriciteitsverbruik het hoogste. Op die manier dragen we er allen ons steentje toe bij om de elektriciteitsbevoorrading van ons land te verzekeren.

Waarom minder verbruiken?

Elektriciteit heeft een kostprijs, zowel voor jouw geldbeugel als voor onze leefomgeving. Daarom is een duurzaam en verantwoord verbruik ervan aangewezen.

Elke inspanning helpt. Thuis, op het werk, in je vereniging of op school: elk gespaard wattuur draagt bij aan een duurzamere ontwikkeling van onze planeet.

Overheden, marktactoren en netwerkbeheerders nemen maatregelen om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit te verzekeren. Toch kan het gebeuren, in uitzonderlijke omstandigheden dat een combinatie van factoren spanningen op de Belgische en internationale elektriciteitsmarkten doet ontstaan (bijvoorbeeld onverwachte onbeschikbaarheid in het productiepark + hoog verbruik vanwege lage temperaturen + weinig hernieuwbare productie). Dat kan leiden tot prijspieken, een noodzaak om de strategische reserve te activeren of, in het slechtste geval, schaarsterisico.

Samen meer apparaten OFF schakelen, zo blijven we langer ON!

Hoe maken we van OFF ON een succes?

Gewoon door te besparen op elektriciteit of een sympathieke actie op touw te zetten. Inspiratie nodig? Draai ‘s avonds een wasje minder, organiseer een gezamenlijk kookmoment met je vereniging of teken een energiebesparingsplan uit voor je organisatie. Laat je verbeelding de vrije loop, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Op offon.be vind je tal van concrete tips, informatie en materiaal om je te inspireren en aan anderen te laten weten hoe jij je elektriciteitsverbruik verkleint.

Bedankt!

OFF ON is een initiatief van de FOD Economie, het Crisiscentrum en Elia. OFF ON dankt zijn bestaan aan jouw enthousiaste deelname en aan zijn verschillende partners.

De initiatiefnemers:

Elia
FOD Economie
IBZ AD Crisiscentrum