Betekenis van de verschillende kleuren van de stroomindicator

De 4 kleuren van de indicator - groen, oranje, rood en zwart - komen overeen met vier verschillende risiconiveaus.

Groen: Normale situatie

Er is genoeg stroom beschikbaar om in ons verbruik te voorzien. Er is geen reden tot ongerustheid!

Oranje: Risico op stroomtekort

Het risico bestaat dat er niet genoeg stroom beschikbaar is om in ons verbruik te voorzien. Laten we allemaal minder verbruiken, vooral tijdens de kritieke periode (in principe tussen 17.00 en 20.00 uur) om zo afschakeling te voorkomen!

Rood: Risico op afschakeling

Er is niet genoeg stroom beschikbaar om op elk moment in ons verbruik te voorzien. De overheid neemt sensibiliserings- of verbodsmaatregelen om het verbruik alsnog te doen dalen. Wij van onze kant kunnen bijkomende inspanningen leveren om afschakeling te voorkomen.

Zwart: Afschakeling aangekondigd

Indien het echt nodig is, zal een deel van de verbruikers tijdelijk geen stroom krijgen om zo een langdurige en ongecontroleerde stroompanne te vermijden.


De Stroomindicator steeds op zak?
Download de Elia 4cast App.

  • Situatie op het net in een oogopslag
  • Automatische updates
  • Vooruitzichten voor 7 dagen
  • Meldingen bij verandering van de vooruitzichten
Meer info over de mobiele appDe Stroomindicator steeds op zak?
Download de <b>Elia 4cast App</b>.